(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Wprowadzenie – Wiktor Obuchowicz Przewodniczący GSK

   W dniu 4 czerwca 2003r. w Domu Technika NOT w Poznaniu odbyło się spotkanie członków GSK z przedstawicielami sądów koleżeńskich z oddziałów. Referat pt. “Etyka w pracy inżyniera” wygłosił dziekan wydziału teologii UAM w Poznaniu ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Było to bardzo interesujące wystąpienie, w którym został najpierw przedstawiony stosunek człowieka do przyrody (otoczenia) od czasów pierwotnych do dziś. Człowiek jako jedyna istota żyjąca nie dostosowywał się do otoczenia (przyrody) lecz zmieniał środowisko w którym żył do swoich potrzeb. Wychodząc z takiego założenia zostały przedstawione podstawowe pojęcia etyki a następnie problemy etyczne dnia dzisiejszego.

   W gronie uczestników tego zebrania uznaliśmy, że wystąpienie to należy opublikować w “Wiadomościach SIMP”, aby jak najwięcej naszych koleżanek i kolegów mogło zapoznać się z tym bardzo interesującym materiałem. Artykuł porusza szereg ważnych wątków, które mogą stać się tematem następnych spotkań. Uczestnicy spotkania po referacie dzielili się swoimi refleksjami na te tematy i dlatego sądzę, że może to być źródłem przemyśleń i wniosków dla nas wszystkich. Wiem również od ks. prof. Bortkiewicza, że i dla niego było to ciekawe spotkać się z nami jako przedstawicielami zawodów technicznych.

   Pragnę podziękować kol. Jankowi Kapsie z Poznania za wyszukanie prelegenta i za trud włożony w organizację spotkania. Żałować należy, że na tym spotkaniu zabrakło przedstawicieli z szeregu oddziałów.