(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

przy współpracy z:

Zachodniopomorską Sekcją Spawalniczą SIMP

oraz

Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących  i  Diagnostyki Technicznej – SIMP O/Szczecin

Zapraszają do udziału w:

XXIV.  NAUKOWO-TECHNICZNEJ  KRAJOWEJ  KONFERENCJI  SPAWALNICZEJ 

na temat:

„postęp, innowacje  i  wymagania jakościowe procesów spajania”

Międzyzdroje 15 – 17.05.2018 (Hotel Wolin w Międzyzdrojach)

* sesje referatowe  +  wystawa techniczna   +  imprezy towarzyszące:  15. i 16. maja  

*   wycieczki techniczne17. maja

  • zakwaterowanie uczestników w pokojach jedno- i dwuosobowych – hotel rezerwują Organizatorzy na koszt uczestnika
  • referaty będą opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” nr 5/2017
  • firmy handlowe zapraszamy do uczestnictwa w wystawie technicznej i/lub do zamieszczenia ogłoszeń, reklam i artykułów promocyjnych w konferencyjnym numerze 5/17 „Przeglądu Spawalnictwa”. W sprawie reklam prosimy kontaktować się bezpośrednio z Redakcją (tel. 22 827 25 42; e-mail: redakcja@pspaw.pl; www.pspaw.pl)

dalsze informacje i druk zgłoszenia uczestnictwa są  na stronie: www.saperski.com.pl

Dodatkowe informacje:

* Marek Saperski tel.: 601-669-521; e-mail: biuro@saperski.com.pl

                    Korespondencję prosimy kierować do Biura Konferencji:

  • elektronicznie: biuro@saperski.com.pl
  • faxem: 91 487 88 19 (24h)
  • pocztą: Przedsiębiorstwo „BM” Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin (organizator formalny)
  • kontakt bezpośredni: 601 669 521