(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej – SIMP O/Szczecin

 Biuro Techniki Spawalniczej „BM”

patronat: Urząd Dozoru Technicznego

zapraszają do udziału w: 

XXII. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ

na temat:

„Postęp, innowacje  i  wymagania jakościowe  procesów spajania”

Międzyzdroje 17-19.05.2016 (HOTEL WOLIN w Międzyzdrojach)

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jacek Bielawski, Biuro Inżynierskie BiST, Gdańsk
 • dr inż. Bogusław Czwórnóg, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, Politechnika Gdańska
 • prof.  dr hab. inż. Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jan Plewniak, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr inż. Piotr Sędek, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Słania, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab.  inż. Eugeniusz Turyk, Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Komitet Organizacyjny

 • mgr inż. Bogusław Olech
 • mgr inż. Jacek Saperski
 • mgr inż. Marek Saperski
 • mgr inż. Jerzy Wlekliński

Plan konferencji

Poniedziałek, 16 maja

od godz. 15.00 kwaterowanie uczestników w hotelu – recepcja hotelowa

16.00 – 21.00 rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (w pobliżu recepcji)

18.00 – 21.00 kolacja

Wtorek, 17 maja

od 8.00 Rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji (c.d.)

8.30   –   8.50  Otwarcie konferencji

8.50   – 13.30  Prezentacja referatów (4 sesje)

13.30 – 14.20  Obiad

14.20 – 16.30 Prezentacja referatów (2 sesje)

16.30 – 19.00  Zwiedzanie wystawy technicznej

19.00  Spotkanie koleżeńskie

Środa, 18 maja

8.30   – 13.10 Prezentacja referatów (4 sesje)

13.10 – 14.00  Obiad

14.00 – 16.10 Prezentacja referatów (2 sesje)

16.10 – 19.00  Zwiedzanie wystawy technicznej

19.00  Wieczór koleżeński

Czwartek, 19 maja

9.00  Wyjazd na wycieczki techniczne (powrót około 12-tej). Planowane są 3 wycieczki, do obiektów w Świnoujściu: Gazoportu, Fortu Gerhrda, Morskiej Stoczni Remontowej

Nasza konferencja jest corocznym spotkaniem spawalników  i  specjalistów od zapewnienia jakości, reprezentujących trzy uzupełniające się obszary działalności: praktykę przemysłową, zaplecze naukowo-techniczne oraz producentów / dystrybutorów: urządzeń, osprzętu i materiałów dodatkowych stosowanych w spawalnictwie  i  badaniach nieniszczących oraz wszelkiego rodzaju sprzętu pokrewnego, którego celem jest uzupełnienie innych konferencji tematyką bliższą aplikacji przemysłowej.

Sprawozdania z konferencji w 2015 opublikowali Biuletyn Instytutu Spawalnictwa  nr 4/15  i Przegląd Spawalnictwa nr 7/15.

Organizatorzy planują się, że w czasie konferencji zostanie wygłoszonych około 25 referatów, omawiających najnowsze zagadnienia obejmujące tematykę konferencji. Przy większej ilości referatów planowana jest sesja plakatowa.

Referaty, przesłane zgodnie ze “wskazówkami dla Autorów, zostaną opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa

Opłata za uczestnictwo wynosi 1.205,40 zł brutto (980+23%VAT) od osoby (dla Autorów referatów naukowo-technicznych 738zł brutto (600+23%VAT) – dotyczy tylko jednego Autora danego referatu. Opłata obejmuje: wszelkie koszty pobytu, za wyjątkiem opłaty hotelowej i  ubezpieczenia (hotel w ramach delegacji). Ceny noclegu w Hotelu Wolin wynoszą: 154 zł w pokoju jednoosobowym i 112 zł/os. w pokoju dwuosobowym, za dobę ze śniadaniem. Hotel jest płatny indywidualnie w recepcji gotówką lub kartą płatniczą. Przy hotelu jest bezpłatny parking monitorowany (na ogrodzonej parceli).


Ważniejsze daty:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na druku „zgłoszenie uczestnictwa”): do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • zgłoszenie zamiaru napisania referatu: do 03.2016. Prosimy o podanie tytułu roboczego oraz krótkiego streszczenia. Po akceptacji tematu przez Komitet Naukowy, prześlemy potwierdzenie (nie dotyczy Autorów poprzednich Konferencji i osób zaproszonych do napisania referatu)
 • przesłanie gotowego tekstu referatu do recenzji (w formie elektronicznej) do Biura Konferencji (na adres: biuro@saperski.com.pl) w terminie do 03.2016, zgodnie ze „wskazówkami dla Autorów” (do pobrania na stronie: www.saperski.com.pl ). Referaty dostarczone później mogą być wygłoszone bez drukowania.
 • opłatę konferencyjną prosimy dokonać w terminie do 05.2016 lub wg uzgodnień
 • zgłoszenie wystąpienia promocyjnego (bez druku tekstu) do 05.2016
 • dostarczenie materiałów do rozprowadzenia: do biura w Szczecinie – do 12.05.2016; do hotelu w Międzyzdrojach: do 16.05.2016 (do godz. 14-tej). Można też pocztą na adres: Hotel WOLIN, p. Ewa Solarska (opiekun konferencji) ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem: „konferencja spawalnicza 16-19.05.2016” (dla hotelu start jest 16-go)
 • zgłoszenie uczestnictwa w wystawie technicznej (stoisko wystawowe): do 12.05.2016

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z promocji, w postaci:

 • zamieszczenia ogłoszeń, reklam i artykułów o charakterze promocyjnym w konferencyjnym numerze “Przeglądu Spawalnictwa”. Uzgodnienia prosimy dokonać bezpośrednio z Redakcją (e-mail: redakcja@pspaw.pl; tel.: 22 827 25 42; fax.: 22 336 14 79)
 • uczestnictwa w wystawie technicznej towarzyszącej konferencji i zlokalizowanej w holu przy sali konferencyjnej, opłata 147,60 zł/m2 (brutto)
 • rozpowszechnienia przez organizatorów druków informacyjno – reklamowych (np.: prospektów, katalogów itp. otrzymuje każdy uczestnik podczas rejestracji) – opłata 369 zł (brutto)
 • wygłoszenie referatu / komunikatu o charakterze promocyjnym podczas sesji plenarnej (czas do 15 min.) – dla uczestników konferencji bezpłatne
 • inne formy – wg uzgodnień.

Każdy uczestnik otrzyma imienne zaproszenie pocztą elektroniczną,  w tygodniu poprzedzającym Konferencję

Kontakt bezpośredni:

 • Bogusław Olech tel.: 601-795-718 (badania nieniszczące); e-mail: boguslawolech@wp.pl
 • Marek Saperski :  601-669-521 (spawalnictwo, sprawy formalne) e-mail: biuro@saperski.com.pl

 

Korespondencję  prosimy kierować do biura konferencji:

 • pocztą tradycyjną: Przedsiębiorstwo „BM”, ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin
 • fax: 91-487-88-19
 • elektronicznie (metoda preferowana) : biuro@saperski.com.pl
 • kontakt bezpośredni: tel. 601 669 521

Organizator formalny (i wystawca faktur):

Przedsiębiorstwo “BM”, ul. Łukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin, NIP: 852-126-68-45

Szczecin 29.09.2015

Komitet Organizacyjny