(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej w dniu 11.09.2014 r. dokonano oceny  prac nadesłanych do finału XIV Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień. Autorów i tematy  nagrodzonych prac dyplomowych – podajemy poniżej:

Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko autora

Temat pracy dyplomowej

Promotor

Uczelnia Oddział SIMP
Prace nagrodzone
1. I miejsce

Przemysław

ŁAZIŃSKI

Badania wpływu parametrów regulacyjnych pneumatycznego akumulatora energii na osiągi prototypowego silnika VCR

Promotor: dr inż. Jacek Leyko

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

Łódź
2.

Adam

KUTA

Opracowanie technologii lutowania filtrów osuszających i olejowych w atmosferach kontrolowanych

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław
3. Joanna JAKUBIK

Numeryczno-eksperymentalna analiza materiału bieżni łożysk wielkogabarytowych zużytej plastycznie

Promotorzy: dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki, prof. PWR,

doc. dr inż. Grzegorz Pękalski

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław
4. II miejsce Dariusz SIENKIEL

Badanie efektywności chłodzenia powierzchni za pomocą mikrostrumieni

Promotor: dr inż. Artur Rusowicz

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Warszawa
5. Janusz DEREŻYŃSKI

Pneumoelektryczne urządzenie do pomiaru długości

Promotor: dr hab. inż. Czesław Janusz Jermak

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań
6. Jarosław GOSZCZAK

Pompa olejowa do przekładni CVT

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

Łódź
7. III miejsce Jakub Karol BUKAŁA

Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych w ujęciu numerycznym – dobór optymalnej geometrii balonika

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna

w Warszawie

Warszawa
8. Bartłomiej GOLA

Projekt robota kroczącego wg koncepcji Theo Jansen’a

Promotor: dr inż. Jacek Rysiński

Humanistyczna

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Bielsko-Biała
9. Katarzyna BRONISZ

Wpływ wybranych parametrów obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych

Promotor: dr inż. Anna Rudawska

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin
10.

Piotr

PAPAJ

 

Wspomagany komputerowo proces projektowo – konstrukcyjny mechatronicznego pojazdu Silesian Greenpower

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. nzw. w Pol. Śl.

Politechnika Śląska

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Gliwice