(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej w dniu 27.09.2013 r. dokonano oceny  prac nadesłanych do finału XIII Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień. Autorów i tematy  nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dyplomowych – podajemy poniżej:

Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko autora

Temat pracy dyplomowej

Promotor

Uczelnia Oddział SIMP
Prace nagrodzone
1. I miejsce MACIEJEWSKI Bartłomiej

Modernizacja modułów i procedur testujących automatycznej linii wytwarzającej medyczne przetworniki ciśnienia

Promotor: prof. dr hab. Jan Żurek

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań

2.

 

SIKORSKI Mirosław

Określenie parametrów zgrzewania garbowego blach stalowych z wykorzystaniem modelowania obliczeniowego MES

Promotor: dr inż. Zbigniew Bartnik

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław
3. II miejsce NAKONIECZNY Damian

Zastosowanie metody zol-żel do wytwarzania tlenku cyrkonu dla technologii CAD/CAM w stomatologii

Promotor: dr inż. Witold Walke

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Gliwice
4. SIERZPUTOWSKI Gustaw

Projekt wstępny mechatronicznego pojazdu o zwiększonej trakcyjności do inspekcji kanałów przemysłowych

Promotor: prof. dr hab. Piotr Dudziński, prof. zw. PWr.

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław
5. III miejsce ZAGÓRSKI Radosław

Optymalizacja nadwozia pojazdu elektrycznego

Promotor: dr inż. Marek Wyleżoł

Politechnika Śląska

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Gliwice
Prace wyróżnione
6. wyróżnienie I stopnia KUBIAK Piotr

Konstrukcja linii laboratoryjnej do wytłaczania folii wielowarstwowej metodą rozdmuchu

Promotor: dr inż. Marek Szostak

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań
7. wyróżnienie II stopnia BARTKOWSKI Dariusz

Wpływ borowania dyfuzyjnego na trwałość narzędzi rolniczych pracujących w glebie

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Młynarczak, prof. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań
8. wyróżnienieII stopnia BERLAK Paweł

Konstrukcja stołu obrotowo-uchylnego CNC dla centrum frezarskiego DMU50eco

Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań
9. wyróżnienieII stopnia LAZAREK Mateusz

Projekt i wykonanie robota mobilnego klasy MINISUMO

Promotor: dr hab. inż. Witold Pawłowski

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

Łódź
10. wyróżnienieII stopnia BRZESKI Piotr

The Dynamics of the pendulum suspended on the forced Duffing oscillator

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

Łódź
11. wyróżnienieII stopnia KAPITANIAK Marcin

Synchronous motion of two vertically excited plan ar elastic pendula

Promotor: dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

Łódź
12. wyróżnienie III stopnia CZARNOTA Monika

Wybrane aspekty procesu utwardzania kompozycji klejowych w połączeniach blach z aluminium 1050A i 2017A

Promotor: dr inż. Anna Rudawska

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin