(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej w dniu 25.09.2012 r. dokonano oceny  prac nadesłanych do finału XII Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień. Autorów i tematy  nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dyplomowych – podajemy poniżej:

Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko autora

Temat pracy dyplomowej

Promotor

Uczelnia Oddział SIMP
Prace nagrodzone
1. I miejsce Michał MIKULSKI

Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem

Promotor: dr inż. Damian Bereska

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice
2. II miejsce Paweł BERLAK

Konstrukcja typoszeregu dyskretnych pozycjonerów obrotowych

Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nadzw.

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań

3.

 

Andrzej IGNASIAK

Analiza technologii spawania laserowego złączy korpusu mechanizmu różnicowego

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław

4.

 

III miejsce Bartosz MINOROWICZ

Komputerowo wspomagane projektowanie układów hydraulicznych i badania symulacyjne układu zawieszenia pojazdu

Promotor: dr inż. Andrzej Auguściński

 

Politechnika Poznańska

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Poznań

5.

 

Mariusz NIEŚCIORUK

Projekt układu napędowego do ciągnika rolniczego

Promotor: dr inż. Janusz Ormezowski

Politechnika Łódzka

Wydział Mechaniczny

Łódź
Prace wyróżnione
6. wyróżnienie Małgorzata GRZESIUK

Efektywność stosowania powłok PVD dla wierteł ze stali szybkotnących

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław
7. wyróżnienie Łukasz BREŃKACZ

Analiza porównawcza badań symulacyjnych i doświadczalnych stanowiska do badania silników wiatrowych

Promotor: dr inż. Wojciech Miąskowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych

Olsztyn
8. wyróżnienie Michał PACHUCKI

Projekt siłowni wiatrowej małej mocy

Promotor: dr inż. Piotr Szczyglak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Technicznych Olsztyn