(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej dokonano oceny  prac nadesłanych do finału XI Edycji ww. Konkursu, a następnie wyłoniono prace zakwalifikowane do nagród głównych i wyróżnień poszczególnych stopni.

Autorów i tematy  nagrodzonych oraz wyróżnionych prac dyplomowych – podajemy poniżej:

Lp. Stopień nagrody Imię i Nazwisko autora

Temat pracy dyplomowej

Promotor

Uczelnia Oddział SIMP
Prace nagrodzone
1. I miejsce

Kamil

ŚPIEWAK

Opracowanie technologii spawania laserowego mechanizmu siedzenia samochodowego

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny Wrocław
2. II miejsce Jakub Łukasz ROJEWSKI

Wyznaczenie całkowitej sprawności motosprężarki Cooper-Bessemer GMVH-12 pracującej w tłoczni gazu

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Ignacy Dobski

Politechnika Poznańska

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Poznań

3.

 

Marta

WALCZAK

Badania geometrii kanału gazodynamicznego przy spawaniu wiązką laserową metodą z głębokim wtopieniem

Promotor: dr inż. Wojciech Kiełczyński

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

4.

 

III miejsce Paweł BARANOWSKI

Badania numeryczne zjawisk termomechanicznych występujących na powierzchni ciernej tarczy hamulcowej

Promotor: dr inż. Jerzy Małachowski

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział Mechaniczny

Warszawa

5.

 

Marcin

ZALEWSKI

Projekt przenośnika wibracyjnego orientującego opaski kotew mechanicznych

Promotor: dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław
Prace wyróżnione
6. wyróżnienie

Michał

SIRAK

Ocena wpływu starzenia na destrukcję powłok lakierniczych samochodów

Promotor: dr hab. inż. Danuta Kotnarowska

Politechnika Radomska

Wydział Mechaniczny

Radom
7. wyróżnienie

Marcin

WALOTKA

Technologia obróbki kostki przyłączeniowej wymiennika ciepła i konstrukcja uchwytu mocującego

Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. PP

Politechnika Poznańska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Poznań
8. wyróżnienie

Marcin

JAMONTT

Ocena podatności cieplnej materiału ceramicznego na pękanie

Promotor: dr Hanna de Sas Stupnicka

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin