(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Wiadomości SIMP

 

W ostatnim numerze:

 1. Wstęp
 2. Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP z 16 lutego i Zarządu Głównego SIMP 19 stycznia i 23-24 marca 2018 r.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP
 4. Rada SIMP z udziałem Członków Honorowych SIMP
 5. Wybrano władze Koła Zakładowego SIMP przy Instytucie IMPIB w Toruniu na kolejną kadencję
 6. Podsumowanie działalności Oddziału SIMP w Jeleniej Górze, w 2017 r.
 7. Eksploracje młodych w Oddziale SIMP w Piotrkowie Tryb.
 8. 25-lecie Polskiego Lobby Przemysłowego
 9. Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wlkp.
 10. Z kolekcji kol. Józefa Henryka Rudzińskiego
 11. Wykaz konferencji na 2018 r.
 12. Wspomnienie o kol. kol.: Leszku Surówce z Oddziału SIMP w Pile
 13. Kronika stowarzyszeniowa.