(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - prof. Jerzy WERNER 16.10.2015 r.