Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

Czasopisma Naukowo-Techniczne SIMP

Stowarzyszenie, doceniając potrzebę aktualizacji wiedzy, od początku swego istnienia było animatorem lub wydawcą szeregu czasopism naukowo-technicznych. Aktualnie w różnej formie współudziału SIMP uczestniczy w wydawaniu następujących czasopism naukowo-technicznych:

Czasopisma, których wydawcą jest SIMP

Advances in Science and Techology Research Journal - red. naczelny: dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. nadzw. PL, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, tel. 81 538 47 17, fax 81 538 46 74, e-mail: office@astrj.com, www.astrj.com, Kwartalnik wydawany przez Oddział SIMP w Lublinie, współpracuje z Wydziałem Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ukazuje się od 2007 roku.

Advanced Technologies in Mechanics - red. naczelny: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827 16 37, fax: 22 336 12 65, e-mail: atim@atim.media.pl, www.atim.media.pl, Kwartalnik ukazujący się od lipca 2014 roku.

Hydraulika i Pneumatyka - red. naczelny: dr inż. Michał Banaś, ul. Piłsudskiego 74, pok. 315, 50- 020 Wrocław, tel/fax: 71 344-81-26, e-mail: hipredakcja@o2.pl, www.hydraulikaipneumatyka.pl. Dwumiesięcznik, współpracujący z Sekcją Sterowania i Napędu Hydraulicznego oraz Sekcją Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP, wydawany jest od 1980 roku.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna - red. naczelny: dr inż. Józef Zioło, ul. Górnych Wałów 25, skr. poczt. 4A, 44-100 Gliwice, tel./fax: 32 231-94-39, e-mail: iachem@magsoft.com.pl, www.inzynieria-aparatura-chemiczna.pl, www.chemical-engineering-equpeipment.eu. Dwumiesięcznik współpracuje z SIMP i SITPChem, wydawany jest od 1961r.

Mechanik - red. naczelny: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-16-37, fax: 22 336 12 65, e- mail: mechanik@wa.onet.pl, www.mechanik.media.pl. Miesięcznik wydawany jest od 1909 roku.

Pomiary, Automatyka, Kontrola - red. naczelny: prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis, ul. Akademicka 10, pok. 30b, 44-100 Gliwice, tel/fax: 32 237-19-45, e-mail: wydawnictwo@pak.info.pl, www.pak.info.pl. Miesięcznik współpracujący z SIMP, POLSPAR i SEP, wydawany jest od 1955 roku.

Przegląd Spawalnictwa - red. naczelny: prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Marek Chmielewski, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel./fax: 22 827-25-42, 22 336-14-79, e-mail: redakcja@pspaw.pl, www.pspaw.pl.  Miesięcznik, wydawany jest od 1928 roku.

Tribologia - red. naczelny: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: 48 364-47-90, e-mail:marian.szczerek@itee.radom.pl, ewa.szczepanik@itee.radom.pl. Dwumiesięcznik, wydawany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, ukazuje się od 1969 roku.

Wiadomości SIMP - red naczelny: mgr Kazimierz Łasiewicki, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-17-68, 22 826-45-55, fax: 22 826-03-54, e-mail: sekretariat@simp.pl. Stałe cykliczne wydawnictwo Zarządu Głównego SIMP, odgrywa istotną rolę w informowaniu środowiska inżynierskiego i techników o stanie polskiej nauki i techniki oraz aktualnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Czasopisma o zróżnicowanym stopniu powiązania z SIMP

Poligrafika - red. naczelna: Anna Naruszko, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel./fax: 22 828-14-53, tel. 22 828-14-00, 22 654-26-08, e- mail: poligrafika@poligrafika.pl, anna.naruszko@poligrafika.pl, tomasz.krawczak@opakowanie.pl, www.poligrafika.pl, www.opakowanie.pl. Wydawcą jest Spółka Alfa-Print, której SIMP przekazał prawa wydawnicze. Czasopismo, ukazujące się od 1948r., jest organem Sekcji Poligrafów SIMP.

Przegląd Mechaniczny - red. naczelny: dr inż. Martyna Jachimowicz, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel./fax: 22 853-81-13, tel.: 22 843-02-01 wew. 255, e-mail: pmech@imbigs.pl, www.przegladmechaniczny.pl. Miesięcznik wydawany przez Zakład Wydawnictw i Promocji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, któremu SIMP przekazał prawa wydawnicze.

Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna red. naczelny: prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, tel.: 61 871-22-00, fax: 61 879-32-62, e- mail: office@pimr.poznan.pl, www.pimr.poznan.pl - link "Czasopisma". Dwumiesięcznik, od 2007r. wydawany jest przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Czasopismo współpracuje z Sekcją Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP.

Portal Morski - red. naczelny: Grzegorz Landowski, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, tel.: 58 307-17-90, fax: 58 307-12-56, e- mail: sekretariat@portalmorski.pl, www.portalmorski.pl. Wydawcą portalu jest spółka TEMAT, której udziałowcem jest SIMP.

• Dzień Mechanika • XXXII  WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 06-02-2013 14:24

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600