Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna | Inżynier Europejsk | Kodeks etyczny FEANI | Specjalizacja zawodowa

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

 

SIMP w organizacjach międzynarodowych

Organizacja międzynarodowa Przedstawiciel SIMP Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za współpracę
CIRP International Institution for Production Engineering Research Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Badań Obróbki Mechanicznej Maciej Szafarczyk Towarzystwo N-T Obrabiarek i Narzędzi
FISITA Federation Internationale des Societes d'Ingenieurs des Techniques de l'Automobile Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Samochodowych Antoni Jankowski Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
ICAS International Council of the Aeronautical Sciences Międzynarodowa Naukowa Organizacja Lotnicza Zdobysław Goraj Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa
IC NDT International Committee for Non-Destructive Testing Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących Krzysztof J. Kurzydłowski Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
CEMT Confederation of European Maritime Technology Societies Konfederacja Stowarzyszeń Technologii Morskich Jerzy Czuczman Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB

Jak uzyskać tytuły zawodowe: inżyniera europejskiego, specjalisty, rzeczoznawcy i wykładowcy.

Przejdź do zakładki Inżynier Europejski oraz Specjalizacja zawodowa.

Kodeks etyczny FEANI

 

• XXXII  WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główny Sąd Koleżeński • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 09-01-2012 15:41

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600