Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna | Sprawozdawczość

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

 

Do przeglądania plików z rozszerzeniem pdf niezbędny jest Acrobat Reader w wersji co najmniej 5.0,
który można pobrać ze strony producenta.

DOKUMENTY:

Opis

Źródło

Plik

Statut SIMP obowiązujący od 18.X.2014r.

Word / Acrobat

doc / pdf

Tekst I-go statutu SIMP z 1926r.
(zachowano oryginalną pisownię i formatowanie tekstu)

Word / Acrobat

doc / pdf

Deklaracja ideowo-programowa SIMP 2000 Word / Acrobat doc / pdf
Deklaracja SIMP IX Dekady Word / Acrobat doc / pdf

Deklaracja  członkowska SIMP (ogólna)

Word / Acrobat

doc / pdf

Deklaracja  członkowska SIMP dla osób mieszkających/pracujących zagranicą Word / Acrobat doc / pdf
Zasady etyki członków SIMP (aktualizacja 2010r.) Word / Acrobat doc / pdf
Regulamin odznak Regulamin Word / Acrobat doc / pdf
Załącznik nr 1 (zmieniony) Word doc
Projekt ustawy o zawodzie inżyniera i stowarzyszeniach naukowo-technicznych Word doc

Sprawozdawczość za 2015r.

(termin dostarczenia do Biura ZG SIMP: 15.02.2016r.)

Oddziały

Sprawozdanie (organizacyjne)

Sprawozdanie (szkoleniowe)
Arkusz pytań

Word

doc
doc

doc

Sekcje/Towarzystwa Sprawozdanie Word

doc
doc

Arkusz pytań

Syntetyczne sprawozdanie z działalności gospodarczej za 2015r.

(termin dostarczenia do Biura ZG SIMP: 26.02.2016r.)

Word doc

Regulaminy dotycz. rzeczoznawstwa w SIMP

Wykaz specjalności (z regulaminu ze stycznia 2014r.)

Acrobat

pdf

pdf

Deklaracja Zarządu Głównego SIMP w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (przyjęta na posiedzeniu 12 kwietnia 2003r.)

Word / Acrobat doc / pdf
Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Jednostek Organiz.
Wytyczne do regulaminu GSK
Word / Acrobat doc

doc / pdf

ZASADY POSTĘPOWANIA przy wydawaniu referencji o wiarygodności technicznej dla firm prowadzących działalność produkcyjną i usługową w branżach i specjalnościach stanowiących obszar zainteresowań SIMP

Word doc

Listowniki

Angielski

Word

doc

Francuski Word doc
Hiszpański Word doc
Niemiecki Word doc
Polski Word doc
Rosyjski Word doc
Wniosek o dokonanie okresowej weryfikacji rzeczoznawcy SIMP Word doc
Wniosek dotyczący konferencji planowanych w 2015r.

Word

doc
Wniosek dotyczący wydawnictw planowanych w 2015r.

Word

doc
Komisja Rewizyjna Oddziału Regulamin Acrobat

pdf

Załącznik 1 Acrobat

pdf

Załącznik 2 Acrobat

pdf

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główna Komisja Rewizyjna • Główny Sąd Koleżeński • Komisja ds Odznak i Wyr. • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 12-01-2016 15:40

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600