Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Zarząd Główny
Warszawa
kontakt

Strona główna

Szukaj:

 Komunikaty Prezesa i Sekretarza Generalnego

 

Lista dyskusyjna


 

 Strony oddziałów:

 

Księgowość - dokumenty do pobrania (rozliczenie za 2015r.)

 Wszystkie pliki do pobrania w postaci skompresowanego archiwum: Druki bilansowe za 2015.zip

 

Opis

Źródło

Plik

Bilans

Excel

xls

Rachunek wyników

RZiS

Excel

xls

Załącznik RZiS dla Oddziałów

Word

doc

Załącznik RZiS, poz. przych., koszty Word doc

Zestawienie zmian w funduszu wydzielonym 809

Excel

xls

Informacja dodatkowa

Informacje dodatkowe środki trwałe

Word

doc

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych

Word

doc

Wartości niematerialne i prawne

Word

doc

Długoterminowe aktywa

Word

doc

Wykaz pozycji czynnych i biernych rozl. międzyokr.

Word

doc

Koszty

Koszty wg rodzaju

Excel

xls

Załącznik (wypełniają administratorzy nieruchomości SIMP) Excel xls

Rozliczenie VAT

Oświadczenie VAT - str. 1

Word

doc

Zestawienie VAT - str. 2

Excel

xls

Zestawienie obrotów - str. 3

Excel

xls

Sprawdzenie VAT - str. 4

Excel

xls

Potwierdzenie salda z Zarządem Głównym SIMP

Word

doc

Informacja o rozrachunkach z budżetem

Excel

xls

Rozliczenie wynagrodzeń

Rozliczenie wynagrodzeń - str.1

Word

doc

Rozliczenie składek ZUS - str. 2

Word

doc

Skł. ZUS koszty pracodawcy - str. 3

Excel

xls

Zestawienie wynagrodzeń bezosob. - str. 4

Word

doc

Pit-4R - str. 5

Excel

xls

Informacja o stanie rozrachunków

Word

doc

Technika prowadzenia ksiąg

Word

doc

Protokół kontroli kasy

Excel

xls

F-01

Sprawozdanie o przychodach, kosztach     i wyniku finansowym oraz działalności inwestycyjnej

Excel

xls

Załącznik do F-01: koszty rodzajowe

Excel

xls
VAT-7

Acrobat

pdf
Arkusz spisu z natury Word doc
Wniosek dotyczący konferencji planowanych w 2015r.

Word

doc
Wniosek dotyczący wydawnictw planowanych w 2015r.

Word

doc

 

• Dzień Mechanika • XXXIII WZD • Przetargi • O SIMPie • Władze SIMP • Główna Komisja Rewizyjna • Główny Sąd Koleżeński • Komisja ds Odznak i Wyr. • Oddziały SIMP • Sekcje i Towarzystwa N-T • Działalność gospodarcza • Rzeczoznawcy SIMP • Wydawnictwa • Energetyczne K.K. • SIMP-organiz.krajowe • SIMP-organiz.międzyn. • Referencje Techniczne • Dokumenty • Certyfikacja •

Ostatnia modyfikacja: 12-01-2016 16:18

Optymalizowane do rozdzielczości 800x600