(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Zarząd Główny w Warszawie organizuje
OGÓLNOPOLSKI KONKURS – VIII EDYCJA
na “Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku” 2014

 

Pod honorowym patronatem:

Pana Janusza Piechocińskiego Wicepremiera, Ministra Gospodarki

Ósma edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2014 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace uczniów średnich szkół technicznych,
  • prace naukowo-badawcze,
  • prace wdrożone w przemyśle,
  • prace wdrożone w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

  • konstrukcji wyrobów,
  • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
  • ochrony środowiska,
  • poprawy warunków BHP.

******

W dniu 11 maja 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w Warszawie przy ul. Świętokrzyska 14a, pok. 540, odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej na „Najlepsze osiągnięcie techniczne roku” 2014.

Laureaci VIII edycji Konkursu (aktualizacja 23.05.2015r.)

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Sekretarz Generalny SIMP
  /-/
 Kazimierz Łasiewicki

Prezes SIMP
 /-/
Piotr Janicki