(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Sprawozdawczość

Sekcje/Towarzystwa - Arkusz pytań 2016
Sekcje/Towarzystwa N-T – Sprawozdanie szkoleniowe za 2016 rok
ODDZIAŁY - Arkusz pytań 2016
ODDZIAŁY - Sprawozdanie (statystyczne) za rok 2016
ODDZIAŁY - Sprawozdanie (szkoleniowe) za rok 2016
Syntetyczne Sprawozdanie z Działalności Gospodarczej 2016 (Druk sprawozdania JDG)