(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Sprawozdawczość

Sekcje/Towarzystwa N-T SIMP – Arkusz pytań za 2018 rok
Sekcje/Towarzystwa N-T SIMP – Sprawozdanie szkoleniowe za 2018 rok
Oddziały SIMP – Arkusz pytań za 2018 rok
Oddziały SIMP – Sprawozdanie statystyczne za 2018 rok
Oddziały SIMP – Sprawozdanie szkoleniowe za 2018 rok
Jednostki działalności gospodarczej - Syntetyczne sprawozdanie z działalności gospodarczej za 2018 r.