(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Zaproszenie do zgłoszenia propozycji referatów

W imieniu Komitetu Naukowego 45. zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tworzeniu programu 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.
W związku z tym zachęcamy do nadsyłania na Konferencję propozycji referatów, których tematyka obejmuje zagadnienia:

  • badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących
  • nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • akredytacja laboratoriów badań nieniszczących.

Naszą intencją jest upowszechnienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń wspierających innowacyjne podejście do badań nieniszczących oraz możliwości praktycznego ich zastosowania. Mamy nadzieję, że wygłoszone referaty będą impulsem do aktywnego uczestnictwa wszystkich uczestników w rozmowach o aktualnych wyzwaniach oraz szansach na rozwój badań nieniszczących.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na Konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie propozycji, przy pomocy specjalnie przygotowanego elektronicznego „Formularza zgłoszeniowego” dostępnego na stronie www.kkbn.pl. Termin nadsyłania propozycji wystąpień mija 30 kwietnia 2016 roku.

Informujemy o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń referatów
do 31 maja br.

 

45KKBN-Ulotka-PL_wf-10-5-2016